31 ene. 2013

CHARLA DE ADICAE NO CENTRO SOCIOCULTURAL O 7 DE FEBREIRO ÁS 21 HORAS: "O AFORRO FAMILIAR EN PERIGO POLA CRISE"


O próximo xoves 7 de febreiro, ás 21 horas, a Asociación Veciñal organiza a charla, impartida por Eugenia Mariño, “O aforro familiar en perigo pola crise. O que se esconde detrás dos produtos financeiros”. Eugenia Mariño é membro de ADICAE: Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros.

<<Os reiterados escándalos financeiros que vimos sufrindo os consumidores dende principios dos noventa, e en particular nos últimos dez anos, constitúen un síntoma de mal funcionamento do mercado financeiro. A falla de regulamento e control eficaz,  e as especulacións das entidades financeiras fan que os consumidores teñen que estar máis alerta do que lles están ofrecendo as entidades, para non poñer en perigo os seus aforros, e por tanto, está xurdindo un novo tipo de consumidor, que analiza obxectivamente as súas decisións económicas e non se deixa arrastrar por impulsos de consumismo irracional. Polo tanto, hai que protexerse dos abusos bancarios, e manter eses pequenos aforros que tanto nos custou reunir ao longo da nosa vida.

A partir dunhas pautas xerais, analizaremos a través de diferentes exemplos de publicidade financeira, en que nos temos que fixar cando contratemos un depósito bancario.

Por iso, ADICAE GALICIA, propón este obradoiro informativo (teórico-práctico), que terá unha duración de 1,30 horas aproximadamente, no que despois dunha exposición teórica se atenderán as preguntas dos asistentes>>.

18 ene. 2013

Achégase o plan de Actividades para o vindeiro ano. As aportacións que se queiran facer serán ben recibidas na Asamblea do 1 de Febreiro.

17 ene. 2013

Convocatoria de Asambleas

Un ano máis, có comezo do mesmo reunímosnos para desenvolver a Asamblea Ordinaria, na que a directiva dará conta da xestión da Asociación durante o ano 2012. Ademáis, a continuación, celebraráse a Asamblea Extraordinaria, na que se renova a xunta directiva (escollendo entre unha proposta da existente, ou presentando algunha outra candidatura). Pola parte que toca á actual xunta directiva, dicir que confirmando o que se ten dito con anterioridade de que ten que ser unha xunta directiva viva, hai cambios na mesma, de xeito que este ano mudamos os postos de Presidencia, Vicepresidencia, Tesorería, Vicetesorería e Secretaría. Ademais invitamos a que calquera persona socia que queira formar parte da mesma o faga saber, ben por correo electrónico a avv.pontep@gmail.com, ou ben anotándese no CSC do barrio (abre luns, mércores e venres pola tarde, e sábados pola mañán), antes do día 29 de Xaneiro, para caso de non coñecernos, ou ser moitas as solicitudes de incorporación celebrar unha reunión previa na que dirimir este tema. 
Achégase cartaz coa información relativa ás reunións, a celebrarse o día 1 de Febreiro