24 oct. 2012

Magosto 2012


Renovación da tarxeta de residentes

Concellaría de Tráfico Renovación de tarxetas de residentes de zona verde: Ultreia

O Departamento de Tráfico informa que a partir do 22 de outubro os veciños da zona 5: Ultreia que dispoñan da tarxeta de aparcamento de residente de zona verde, deberán pasar a recoller a nova tarxeta que substituirá á anterior. Continuarase coa entrega das tarxetas aos veciños da zona 1: Pontepedriña, da zona 2: Vite-Guadalupe, da zona 3: San Pedro e da zona 4: Almáciga. Poderán recoller a nova tarxeta todas aquelas persoas que segan cumprindo os requisitos esixidos na Ordenanza, é dicir, que estean empadroados persoa e coche no domicilio para o cal obtiveron a súa 1ª tarjeta (aínda que non é necesario achegar novamente a documentación, teñense revisado todas as tarxetas e anulado aquelas que non cumprían actualmente algún dos 2 requisitos mencionados anteriormente. A recollida é no Dpto. de Tráfico en Costa do Cristo s/n - 1º andar), de luns a venres en horario de 9 a 14 horas. A entrega farase á persona interesada ou autorizada e para iso será necesario a entrega da anterior tarxeta xunto coa a presentación do D.N.I. ou fotocopia do titular da tarxeta.